clr
[
    [  
  [
Ochrona przed kopiowaniem dla zdalnych pulpitów i wideokonferencji
 

Ochrona Przez Kopiowaniem dla Pulpitów Współdzielonych oraz Wideokonferencji

ArtistScope RDC jest unikalnym rozwiązaniem dla zdalnych pulpitów, które zapewnia bezpieczne połączenia obsługujące zabezpieczenia przed kopiowaniem jako opcja uniemożliwiająca użytkownikom nagrywanie własnych sesji. ArtistScope RDC oferuje następujące możliwości:
  • Podgląd pulpitu prowadzącego na zasadzie "patrz, lecz nie dotykaj".
  • Opcja uniemożliwiająca użytkownikom nagrywanie przebiegu sesji.
  • Opcja umożliwiająca prowadzącemu konferencję nagrywanie okna sesji.
  • Moduł chatu umożliwiający wymianę wiadomości za pomocą klawiatury.
  • Obsługa trybu lektora (voice-over) and konferencji.
  • Połączenie niezależne od innych serwerów (własny moduł serwera).
  • Praca we wszystkich systemach z rodziny Windows, od XP do 8.
Jest to idealne rozwiązanie dla potrzeb prezentacji lub sesji w grupach szkoleniowych, dodatkowo ArtistScope RDC zapewnia pełną ochronę Twojej własności intelektualnej, wszystkie udostępnione przez Ciebie materiały pozostaną prywatne i dostępne jedynie dla osób upoważnionych.

ArtistScope Remote Desktop Connection Client (klient Zdalnego Pulpitu)

ArtistScope RDC wykorzystuje własną aplikację do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pomiędzy komputerami prowadzącego oraz użytkownika.

ArtistScope Remote Desktop Connection Server (serwer Zdalnego Pulpitu)

Oprogramowanie serwera ArtistScope RDC jest wykorzystywane przez komputer pełniący rolę gospodarza konferencji.

ArtistScope Remote Desktop Connection i ochrona zawartości

Komputer pełniący rolę gospodarza obsługuje wszystkie połączenia i zaproszenia do konferencji wraz z możliwością kontrolowania każdego z połączeń oddzielnie, włącznie z możliwością kopiowania lub nagrywania obrazu sesji użytkownika.

Licencje ArtistScope Remote Desktop Connection

Oprogramowanie ArtistScope RDC Client jest dostępne do pobrania za darmo. Jednakże korzystanie z modułu serwera na potrzeby tworzenia i zarządzania konferencją wymaga jednorazowego wykupienia licencji. Licencja jest dostępna na zasadach royalty free i umożliwia tworzenie zabezpieczonych przez kopiowaniem konferencji na pojedynczym komputerze. Większa liczba licencji dla dodatkowych komputerów w ramach jednego podmiotu może zostać zakupiona po cenie zniżkowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, cennika oraz pobrania wersji próbnej proszę odwiedzić naszą główną witrynę, w tym celu kliknij tutaj.
Strona g łówna
O ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
Wsparcie techniczneCopy Protect Resources

clr