clr
[
    [  
  [
Ochrona przed kopiowaniem i obsługa DRM dla plików video
 

Zabezpieczenie Przed Kopiowaniem oraz Zarządzanie Prawami dla Plików Video

Pakiet oprogramowania ArtistScope Secure Video Suite zawiera wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do zaszyfrowania i dystrybucji zabezpieczonych przed kopiowaniem plików video, zarówno w wersji online, jak i offline. Obejmuje on:
 • Konwerter video do szyfrowania plików ASF, AVI, MP4 oraz WMF.
 • Odtwarzacz zaszyfrowanych plików z dysku lub pliku.
 • Dodatek do przeglądarek odtwarzający zaszyfrowane video na witrynach.
 • Serwer pozwalający na strumieniowanie zaszyfrowanych materiałów video.
 • Opcjonalny moduł DRM jako usługa zdalna lub pakiet instalacyjny.
ArtistScope Secure Video Encoder

ArtistScope Secure Video Encoder może zostać wykorzystany do przekonwertowania plików źródłowych do własnościowego formatu H.264. H.264 jest najnowocześniejszym algorytmem kompresji plików video, który nie powoduje spadków jakości nawet w mocno skompresowanych materiałach video. Dla przykładu plik ASF o wielkości 300MB zoptymalizowany pod kątem jakości może zostać dodatkowo zmniejszony do około 200MB bez straty jakości. Pliki w formacie Flash nie są obsługiwane, ponieważ pliki w tym formacie są zazwyczaj rezultatem konwersji z formatów o wyższej jakości, jak AVI lub MP4.

ArtistScope Media Encoder jest w stanie zaimportować i zaszyfrować większość rodzajów plików video i przygotować je do wyświetlenia w oprogramowaniu ArtistScope Media Player lub za pomocą wtyczki do przeglądarki, obsługując przy tym następujące opcje:
 • Ogólna ochrona przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem.
 • Ochrona przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem z wykorzystaniem DRM.
 • Ochrona przed kopiowaniem na potrzeby dostępu online w witrynie.
 • Ochrona przed kopiowaniem w witrynie z blokadą domeny (domain lock).
ArtistScope Secure Video zapewnia ochronę w technologii DRM zarówno dla potrzeb dostępu online, jak również offline. Gdy plik korzysta z zabezpieczeń DRM, odtwarzacz mediów automatycznie połączy się z portalem DRM w celu sprawdzenia, czy dany użytkownik jest uprawniony do odtworzenia materiału video. Jeśli natomiast brak jest połączenia z Internetem, wtedy oprogramowanie Media Player sprawdzi własny rejestr w poszukiwaniu zaimportowanych plików certyfikatów.

Secure Video Media Player

ArtistScope Secure Video Converter dysponuje zbliżonymi możliwościami jak Windows Media Player, za wyjątkiem tego, że jest znacznie bardziej uproszczony w obsłudze i łatwiejszy do przyswojenia. Dodatkowo jest to jedyny odtwarzacz mediów zdolny do odszyfrowania naszych plików zakodowanych algorytmem H.264, jak również jedyny potrafiący odtwarzać pliki z lokalnego komputera lub strumieni mediów z naszego serwera.

Dodatki Secure Video do przeglądarek

Nasz odtwarzacz mediów jest dostępny także w postaci dodatków (wtyczek) do wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, co umożliwia użytkownikom odtwarzanie zaszyfrowanych materiałów video z Twoich stron internetowych. Wtyczka wygląda podobnie do typowego odtwarzacza video, zawierając te same elementy kontrolne, jak przyciski odtwarzania/pauzy oraz kontroli głośności. Wtyczka potrafi odtwarzać pliki statyczne umieszczone na witrynie WWW, jak również dane strumieniowe, które mogą być nadawane przez dowolny serwer pracujący pod kontrolą systemu Windows.

Secure Video Media Server na potrzeby strumieniowania lub VOD

Nasze oprogramowanie serwera mediów może pracować na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows, zapewniając strumieniowanie materiału video z plików statycznych umieszczonych na serwerze. Oprogramowanie IIS nie jest konieczne, jednakże pewne modyfikacje ustawień zapory Windows mogą być wymagane. Serwer strumieniowania uruchamiany jest jak aplikacja typu EXE i może zostać skonfigurowany do nasłuchiwania na różnych portach.

Rozpowszechnianie programu Media Player

Zarówno odtwarzacz mediów, jak i wtyczki do przeglądarek są publicznie dostępne do pobrania, a ich wersje instalacyjne mogą być rozpowszechniane wraz z Twoimi plikami video, udostępnione na Twojej witrynie internetowej, jak również na nośnikach stałych.
 • Jeden plik instalacyjny dla odtwarzacza mediów w obu wersjach.
 • Instalator tylko dla odtwarzacza mediów w wersji stacjonarnej.
 • Odrębne pliki instalacyjne dla dodatków dla IE oraz Firefoxa.
 • Jeden plik instalacyjny dla wszystkich przeglądarek.
Zarówno odtwarzacz, jak i dodatki do przeglądarek są pozbawione wyraźnie widocznych oznakowań producenta, tak więc Twoje własne nazewnictwo nie będzie stanowiło problemu. W każdym przypadku podawanie marki producenta zabezpieczeń nie jest zalecaną praktyką. Każde rozwiązanie zabezpieczające oferujące wyraźne oznaczenie producenta stosowanej ochrony, ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć sprzedaż, niż dostarczyć prawdziwie godnych zaufania zabezpieczeń.

Ochrona przed kopiowaniem oraz opcje DRM

Pliki video mogą zostać przekonwertowane przez ArtistScope Media Encoder na potrzeby ochrony przed kopiowaniem zarówno z wykorzystaniem DRM, jak i bez tej technologii. Rozpowszechniane materiały zabezpieczonych przez DRM mogą dodatkowo być zaopatrzone w specjalny certyfikat, który umożliwi odtworzenie ich bez konieczności łączenia z Internetem.

Licencjonowanie ArtistScope Secure Video

Oprogramowanie odtwarzacza mediów oraz wtyczek do przeglądarek są dostępne do pobrania za darmo. Jednakże korzystanie z narzędzi do tworzenia oraz publikowania zaszyfrowanych plików video wymaga jednorazowego wykupienia licencji. Licencja jest dostępna na zasadach royalty free i umożliwia tworzenie zabezpieczonych przed kopiowaniem plików video na pojedynczym komputerze. Większa liczba licencji dla dodatkowych komputerów w ramach jednego podmiotu może zostać zakupiona po cenie zniżkowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, cennika oraz pobrania wersji próbnej oprogramowania proszę odwiedzić naszą główną witrynę, w tym celu kliknij tutaj.
Strona g łówna
O ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
Wsparcie techniczneCopy Protect Resources

clr