Ochrona Przez Kopiowaniem i Drukowaniem Dokumentów PDF oraz Ebooków

Ochrona Przez Kopiowaniem i Drukowaniem Dokumentów PDF oraz Ebooków


CopySafe PDF jest bez wątpienia najskuteczniejszym rozwiązaniem dla zapewnienia ochrony dokumentom PDF oraz eBookom. Dzięki maksymalnie efektywnej ochronie przeciwko wszystkim metodom kopiowania i przechwytywania, wraz z pełną kontrolą nad uprawnieniami Twoich czytelników dysponujesz teraz perfekcyjnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa Twoim poufnym danym i źródłom przychodu.

  • Zabezpieczenie przed kopiowaniem, zrzutami ekranu i PrintScreen.
  • Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną dystrybucją pliku.
  • Ustawienie niemożliwego do ominięcia hasła dostępu do pliku.
  • Termin ważności pliku, odporny na zmiany daty w komputerze.
  • Termin ważności pliku liczony od pierwszego jego otwarcia.
  • Zabezpieczenie przed drukowaniem lub określenie liczby kopii.
  • Określenie maksymalnej liczby otwarć pliku przez użytkownika.
  • Rozpowszechnianie zabezpieczonego pliku - e-mail, CD lub pobieranie.
  • Wyświetlanie zabezpieczonych plików PDF na Twojej witrynie.
  • Pełna kontrola nawet nad plikami już pobranymi przez użytkowników.

CopySafe PDF to najpełniejsza i najbezpieczniejsza ochrona plików PDF z bogatym wachlarzem opcji umożliwiających dostosowanie do wszystkich możliwych scenariuszy użytkowania. W rzeczywistości porówanie CopySafe PDF z innymi metodami "ochrony plików PDF" wyraźnie ukazuje, że konkurencyjne rozwiązania szafują określeniem "ochrony" zdecydowanie na wyrost.

Solidna technologia ochrony plików PDF

Kluczem do jakości rozwiązania CopySafe PDF jest dogłębnie przemyślany projekt. Nie tylko wykorzystano w nim najlepsze znane techniki zabezpieczeń, ale także wszystkie elementy składowe, jak czytnik, moduł szyfrowania, format dokumentu oraz procedura weryfikacji uprawnień zostały precyzyjnie zaprojektowane bez zostawienia czegokolwiek przypadkowi.

Najwyższej klasy ochrona plików PDF

CopySafe dostarcza najskuteczniejszej metody zabezpieczenia przed kopiowaniem od momentu wprowadzenia na rynek w 1998 roku. Do dziś żadna z prób imitacji zastosowanego przez nas rozwiązania nawet nie zbliżyła się skutecznością do oryginału, nie mówiąc już nawet o możliwości pełnej kontroli nad wszystkimi technikami kopiowania, włącznie ze zrzutami ekranu lub klawiszem Print Screen. Inne rozwiązania chwalące się możliwościami zablokowania zrzutów ekranu wzbudzają jedynie niesmak, gdyż zamiast blokować zrzuty ekranowe, uciekają się do prymitywnego uniemożliwienia uruchomienia określonych aplikacji - do ominięcia tej "blokady" wystarczy tylko zmienić nazwę pliku wykonywalnego.

Ochrona dokumentu hasłem

Prawdopodobnie najpopularniejsza metoda zabezpieczenia dokumentu to ochrona hasłem. Udostępnianie dokumentu zabezpieczonego hasłem pociąga za sobą konieczność zaufania odbiorcy w kwestii dalszego rozpowszechniania. Taki rodzaj ochrony jest użyteczny tylko wtedy, gdy hasło nie zostało złamane lub udostępnione i nie jest w żaden sposób przydatny do ograniczenia nieautoryzowanego rozpowszechniania. Obecnie w Internecie można bez problemu znaleźć wiele narzędzi do łamania haseł w dokumentach. Wszystkie jednak są całkowicie bezużyteczne wobec zabezpieczeń stosowanych przez rozwiązanie CopySafe PDF.

Ochrona dokumentu poprzez ustawienie terminu ważności

Inną popularną metodą zabezpieczenia dokumentu jest ustawienie terminu ważności, po którym dokument nie może zostać otwarty. Najprostszą metodą ominięcia tego ograniczenia jest zwykłe cofnięcie daty w komputerze, gdyż przeważająca większość technik zabezpieczeń opiera się o lokalny czas komputera. Lepszym rozwiązaniem jest pobieranie aktualnego czasu z niezależnych źródeł internetowych. CopySafe PDF umożliwia użytkownikowi sprawdzanie czasu na podstawie serwerów internetowych bądź też lokalnego czasu komputera (w przypadku, gdy użytkownik nie ma dostępu do Internetu).

Ochrona dokumentu poprzez ustawienie dni lub godzin

Zamiast ustawiać termin ważności za pomocą kalendarza, możesz określić liczbę dni lub godzin od pierwszego otwarcia, po upływie których dokument utraci ważność. Ta opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku dokumentów rozpowszechnianych na nośnikach stałych, gdzie nie można dokładnie przewidzieć momentu doręczenia dokumentu do użytkownika. Zarówno limit dni, jak i godzin jest wyliczony z dokładnością do jednej minuty. Przykładowo jeśli dokument z czasem ważności ustawionym na 3 godziny zostanie po raz pierwszy otwarty o godzinie 13:45, o godzinie 16:45 stanie się przedawnionym i niedostępnym. Należy zwrócić uwagę, że aby skorzystać z tej funkcjonalności, dokument należy uprzednio przekonwertować do standardu DRM (a nie tylko zabezpieczyć przed kopiowaniem), jak również efekt będzie dostępny gdy dokument zostanie zamknięty.

Ochrona dokumentu przed wydrukiem lub ustawienie limitu liczby wydrukowanych kopii

Dzięki wykorzystaniu CopySafe PDF, możesz określić, czy użytkownik będzie uprawniony do wydrukowania treści dokumentu, czy też nie. Gdy nie udostępnisz takiej możliwości, dokumentu nie będzie można wydrukować. Jeśli zezwolisz na drukowanie, będzie to możliwe wyłącznie na drukarkach fizycznych, czyli realnie istniejących, podłączonych do komputera, a nie urządzeniach wirtualnych jak np. wtyczka wydruku do pliku PDF pozwalająca odtworzyć oryginalny dokument. Dzięki wykorzystaniu możliwości naszej technologii DRM zyskasz nawet bardziej precyzyjne opcje kontrolowania uprawnień do drukowania, jak np. ustawienie liczby kopii dokumentu lub liczby wydruków wykonanych przez użytkownika. Przykładowo, gdy ustawisz limit wydruków dokumentu na jedną kopię, każdy z użytkowników będzie mógł tylko raz skorzystać z drukarki.

Ochrona dokumentu przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem

Jedynym sposobem na uniemożliwienie nieautoryzowanego wykorzystania dokumentów jest zastosowanie cyfrowego zarządzania prawami do niego (DRM), a jedynym rozwiązaniem DRM, którego nie można obejść jest technologia ArtistScope DRM. ArtistScope udostępnia darmowe wsparcie techniczne w kwestii DRM dla wszystkich licencjonowanych użytkowników CopySafe PDF poprzez swoje serwery zlokalizowane w Australii oraz Stanach Zjednoczonych.

Pełna kontrola nad zarządzaniem dokumentem (super DRM)

DRM dla Twoich dokumentów jest dostępne ZA DARMO i umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi właściwościami użytkownika oraz dokumentu. Wyobraź sobie użytkownika, który dokonał zakupu Twojego podręcznika za pomocą skradzionej karty kredytowej lub czeku bez pokrycia. Dzięki zastosowaniu ArtistScope DRM będziesz mógł zawiesić jego dostęp do Twoich dokumentów z efektem natychmiastowym, nawet do tych, które zdążył już pobrać na swój dysk lokalny.

CopySafe PDF Reader

Oprogramowanie czytnika plików PDF, czyli CopySafe PDF Reader jest dostępne do pobrania ZA DARMO. Czytnik obsługuje większość funkcji dostępnych w innych czytnikach plików PDF, włączając w to skalowanie stron, powiększanie obrazków, automatyczne przewijanie, zakładki, linki hipertekstowe i najskuteczniejszą na rynku ochronę przed kopiowaniem oraz opcje zarządzania prawami dostępu. CopySafe PDF Reader może być rozpowszechniany z Twoim projektem jako plik do pobrania z Twojego serwisu internetowego lub na dysku razem z Twoimi dokumentami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, cennika, pobrania wersji próbnej oraz demonstracyjnego konta DRM, proszę odwiedzić naszą główną witrynę, w tym celu kliknij tutaj.


facebook
twitter
email
Live Customer Service