Cyfrowe Zarzadzanie Prawami (DRM) dla Dokumentów i Ebooków

Cyfrowe Zarzadzanie Prawami (DRM) dla Dokumentów i Ebooków


ArtistScope DRM dostarcza mechanizmy pełnej kontroli nad uprawnieniami użytkowników dotyczących dostępu do publikacji elektronicznych, eBooków oraz dokumentów, umożliwiając autorom określenie kto, kiedy i na jak długo uzyska dostęp do opublikowanych przez nich materiałów.

 • Ograniczenie możliwości otwarcia dokumentu dla określonej osoby.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników dla dokumentów oraz grup.
 • Zarządzanie dokumentami przypisanymi użytkownikom oraz grupom.
 • Pełna kontrola nad wszelkimi aspektami, zmiany widoczne od razu.
 • Ustalenie daty wygaśnięcia uprawnień według daty lokalnej lub z Internetu.
 • Ustalenie limitu dni lub godzin od pierwszego otwarcia pliku.
 • Określenie limitu liczby otwarć pliku przez użytkownika lub grupę.
 • Określenie limitu liczby wydruków pliku przez użytkownika lub grupę.
 • Określenie ograniczenia dostępu do pliku dla adresu IP lub adresu sieci.
 • Uniemożliwienie nieautoryzowanego rozpowszechniania dokumentu.
 • Rozpowszechnianie pliku poprzez e-mail, pobieranie lub na nośniku stałym.

Użytkownicy bez autoryzacji nie mogą otworzyć takich dokumentów, co stawia ArtistScope DRM na czele rankingu najlepszych rozwiązań chroniących przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem. Jeśli ktoś roześle kopie zabezpieczonego pliku do innych osób, dokument ten będzie dla nich bezużyteczny o ile nie dysponują odpowiednimi uprawnieniami do niego nadanymi przez autora.

Oznacza to również, że dzięki wykorzystaniu ArtistScope DRM możesz rozpowszechniać eBooki lub wysyłać dokumenty do klienta utrzymując zarazem pełną kontrolę nad tym, kto i kiedy ma do niego dostęp. Możesz także określić czy może on zostać wydrukowany, a także zdefiniować liczbę wydruków dokumentu jaka może zostać sporządzona przez klienta. Dodatkowo możesz ustawić zakres czasowy, w którym dokument będzie dostępny do wglądu, jak również kto może mieć do niego dostęp. Wszelkie zmiany, których dokonasz w swoim Panelu sterowania będą miały natychmiastowy efekt, nawet jeśli dokument został już wcześniej wysłany lub pobrany przez klienta i obecnie znajduje się on na dysku jego komputera. Nawet jeśli klient lub użytkownik zrezygnuje ze współpracy, nie zrealizuje płatności lub jeśli dokument trafi na publicznie dostępne serwisy, będziesz mógł w łatwy sposób cofnąć wszelkie uprawnienia do tego dokumentu, przez co stanie się on całkowicie bezużyteczny.

Wszyscy autorzy mają pełną kontrolę oraz dostęp do następujących ustawień:

 • Pełna kontrola nad grupami odbiorców oraz pojedynczymi odbiorcami.
 • Zarządzanie uprawnieniami do swoich plików, zmiany widoczne od razu.
 • Wysyłanie biuletynów do grup i wybranych odbiorców.
 • Zarządzanie dostarczaniem do odbiorców zakupionych eBooków.
 • Pełne statystyki dotyczące odbiorców, plików oraz innych parametrów.

Oprócz wszystkich funkcji dostępnych dla autorów, Administrator dodatkowo ma możliwość:

 • Pełnej kontroli nad polisą zabezpieczeń dla autorów oraz odbiorców.
 • Pełnej kontroli nad wszystkimi grupami dokumentów oraz odbiorców.
 • Definiowania ograniczeń i zezwoleń dotyczącej dostępu przez Internet.
 • Definiowania rachunków przy transakcjach oraz wyboru sposobu rozliczeń.
 • Edycji szablonów powiadomień e-mailem oraz subskrypcji.
 • Podglądu oraz zarządzania statystykami dla kont, wraz z ich czyszczeniem.

Każdy dokument może zostać przekonwertowany do formatu PDF i zarządzany przez ArtistScope DRM z zachowaniem pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami, jak np. prawo do drukowania, określenie liczby możliwych do wykonania wydruków, osób uprawnionych do otwarcia dokumentu i zakresu czasowego, w którym będzie to możliwe. Nasza technologia DRM gwarantuje, że tylko użytkownicy, którym nadano uprawnienia będą w stanie otworzyć Twój dokument lub eBooka, a Ty będziesz w każdej chwili mógł zmienić te uprawnienia z natychmiastowym efektem - nawet jeśli dokument już został wcześniej zapisany przez użytkownika na lokalnym dysku jego komputera. W celu uzyskania dodatkowych informacji, pobrania wersji próbnej oraz demonstracyjnego konta DRM, kliknij tutaj.


facebook
twitter
email
Live Customer Service